اخبار روز کانادا – زندگی در تورنتو – ونکوور – مونترال – کلگری

صفحه اصلی > اخبار روز : فاکتور سن در مهاجرت به کانادا

فاکتور سن در مهاجرت به کانادا

اولویت‌بندی متقاضیان

کانادا به خاطر معیارهایی که برای اولویت‌بندی متقاضیان بر اساس سن استفاده می کند باعث می‌شود بسیاری از متقاضیان مهاجرت به کانادا نتوانند به این کشور بیایند، حتی اگر مهارت و حرفه آنها در کانادا مورد نیاز باشد.

ابتدا در نگاه اول، سن به عنوان یک معیار اصلی توسط  اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا برجسته نمی‌شود. اما برای برخی از برنامه‌ها  مانند برنامه کارگران ماهر فدرال یا کلاس تجربه کار کانادایی اهمیت جوان بودن کاملاً واضح می‌شود، به ویژه برای متقاضیانی که در آستانه 40 سالگی هستند.

طبق امتیاز رتبه بندی جامع، متقاضیانی که مجرد باشند و در رده اکسپرس اینتری قرار گیرند، می‌توانند امتیاز بیشتری کسب کنند. امتیاز برای افراد بالای 44 سال به شدت کاهش می‌یابد. سیستم رتبه بندی جامع کانادا به افراد بالای 45 سال امتیازی نمی‌دهد.

از سن 40 سالگی، امتیازها به ازای هر سال 10 امتیاز کاهش می‌یابد در حالی که یک فرد 29 ساله می تواند حداکثر 110 امتیاز رتبه‌بندی جامع برای سن دریافت کند، متقاضی با مشخصات مشابه با سن بیشتر امتیاز به مراتب کمتری خواهد داشت.

طبق برنامه کارگر ماهر فدرال، سن متقاضی 12 درصد از معیارهای انتخاب کلی در انتخاب ارزش دارد. بخش سؤالات متداول به وضوح نشان می دهد که افراد بالای 47 سال هیچ امتیازی تحت ضریب سن در امتیاز رتبه‌بندی جامع دریافت نمی‌کنند.