فسخ قرارداد مونترال و شرکت ریکووا

 فسخ قرارداد مونترال و شرکت ریکووا

روز جمعه شهر مونترال فسخ قرارداد خود را با شرکت ریکووا (Ricova) که قبلاً مسئول مدیریت مواد قابل‌‌بازیافت در مرکز سورتینگ لشین بود، تأیید کرد. فسخ قرارداد حداکثر تا ۱۴ نوامبر قابل‌اجرا خواهد بود.

ریکووا در ژوئن گذشته، در لیست سیاه شهرداری قرارگرفته و پس از اینکه توسط دفتر بازرس کل (OIG) معرفی شد، واجد شرایط قراردادهای جدید قرار نگرفت و باعث شد شرکت مذکور مناقشه را به دادگاه کشانده و در انتظار صدور حکم باشد.

همچنین مذاکرات با این شرکت در مورد شرایط انتقال عملیات ادامه دارد و شرکت VIA مسئولیت را به دست خواهد گرفت، چون مرکز مرتب‌سازی مواد قابل بازیافت در لشین متعلق به شهر است. این شرکت یک سازمان غیرانتفاعی اقتصاد اجتماعی و ادغام، استخدام افراد با محدودیت‌های عملکردی را ترویج می‌کند.

مدیر

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

0 دیدگاه

پست های مرتبط