برچسب ها : RCMP

خواسته ی سیاستمدار نوناووت برای تسهیلات سلامت روان

تنها خانه آکواک بر فراز چیزی قرار دارد که ساکنان گوجا هاون آن را بالای شهر می‌نامند، تپه‌ای که مشرف به اقیانوس منجمد شمالی فیروزه‌ای رنگ در اجتماع نوناووت است. در داخل خانه، دیوارهای اتاق نشیمن با عکس‌های فرزندان و نوه‌هایش پوشانده‌ شده است، آکواک اخبار را در بعدازظهر جمعه تماشا می‌کند، درحالی‌که باد شدید […]ادامه مطلب