برچسب ها : کنفرانس خبری

هیچ چیز نمی‌تواند مسیر شیوع کرونا را طی چند ماه

رئیس جمهور آمریکا Joe Biden، طی چند روز نخست ریاست جمهوریش تصویری تیره از پاندمیCovid-19  ترسیم کرده است. وی در کنفرانس خبری روز جمعه اظهار داشت آمار تلفات به راحتی از ۶۰۰ هزار کشته فراتر خواهد رفت. رویکرد رئیس‌جمهور جدید در مواجهه با پاندمی کرونا، دادن قول‌های کمتر و عمل‌گرایی بیشتر است. https://www.cnbc.com/2021/01/22/biden-says-nothing-can-change-the-trajectory-of-covid-pandemic-over-the-next-several-months.htmlادامه مطلب