برچسب ها : مراقب های پزشکی

مراقبت‌ های قبل و بعد از واکسن کرونا

مراقبت‌های قبل و بعد از واکسن کرونا، از زمانی که واکسن های مربوط به بیماری کرونا کشف شده اند و به مرحله اجرا درآمده اند اطلاعات و شایعه های اشتباهی درباره مراقبت های قبل و بعد از واکسن در فضا مجازی پیدا شده است.به همین علت باید تنها به اطلاعاتی که از طریق سازمان یونیسف […]ادامه مطلب