برچسب ها : مراسم ماه میراث سیاهپوستان

مراسم ماه میراث سیاهپوستان در نیوبرانزویک

    مراسم ماه میراث سیاه ‌پوستان در نیوبرانزویک   در سراسر کانادا فعالیت انجمن‌ها و جوامع سیاه‌پوستان در این ماه بیش از پیش مشاهده می‌شود. این به معنی آغاز مراسم ماه میراث سیاه‌پوستان در نیوبرانزویک و ماه بزرگداشت آفریقا در نوا اسکوشیا می‌باشد. این مراسم‌ ها رسما از سال ١٩٩۶ انجام می‌شده است.   […]ادامه مطلب