برچسب ها : لغو محدودیت های مرز زمینی آمریکا با کانادا و مکزیک

لغو محدودیت های مرز زمینی آمریکا با کانادا و مکزیک

یکی از تصمیمات جدید آمریکا در راستای عبور و مرور مردم کانادا و مکزیک به این کشور است. افرادی که از این دو کشور به صورت کامل واکسینه شده باشند می توانند بدون محدودیت به این کشور رفت و آمد داشته باشند. لغو این محدودیت ها تنها به مرز زمینی مربوط می شود که قرار […]ادامه مطلب