برچسب ها : فروش

مالیات فروش در کانادا

در کشور کانادا دولت با استفاده از روش های گوناگونی از افراد مالیات دریافت می کند.مالیات بر ارزش افزاوده، مالیات بر درآمد، مالیات ملک و مالیات پنهان از جمله مهم ترین انواع مالیات‌ در کانادا هستند. در اینجا می خواهیم شما را با مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات فروش یا خرید آشنا کنیم. با […]ادامه مطلب