برچسب ها : سازگاری با تنوع فرهنگی در کانادا

سازگاری با تنوع فرهنگی در کانادا

در کشور کانادا به دلیل وجود مهاجران فراوان از کشورهای مختلف دنیا، تنوع فرهنگی به حد چشمگیری مشاهده می شود. مردمی با ملیتها و نژادهای مختلف که هر کدام در مذهب و فرهنگ و … با یکدیگر تفاوت های بسیاری دارند. مردم کانادا به تفاوت های یکدیگر احترام می گذارند و در کنار هم زندگی […]ادامه مطلب