برچسب ها : ساختار روابط اجتماعی در کانادا

ساختار اجتماعی کشور کانادا

ساختار اجتماعی کشور کانادا، ساختار روابط اجتماعی در کشور کانادا، طبق اصل عدم ‌تبعیض میان ملیت ها، نژادها، اقوام و مذاهب مختلف بنا نهاده شده‌ می باشد. در کانادا به غیر از افراد بومی‌ که فقط ساکنان دارای فرهنگ غنی چند هزار ساله می باشند. دیگر افراد مهاجرینی می باشند، که از قرن ۱۶ میلادی […]ادامه مطلب