برچسب ها : روزنامه اپک تایمز

به تعلیق درآمدن دو کارگر پست کانادا

به تعلیق درآمدن دو کارگر پست کانادا دو کارگر اداره پست کانادا در رجینا، بعد از اینکه از تحویل روزنامه اپک تایمز خودداری کردند. موقتا به حالت تعلیق درآمدند. این دو کارگر اولین کارگرانی نیستند، که از انتشار این روزنامه شکایت دارند. سارا هلیهل در نامه‌ای به پائولین دانتاس نوشت: هرکس که از مطالب این […]ادامه مطلب