برچسب ها : راحت ترین برنامه استانی کانادا

راحت ترین برنامه استانی کانادا

راحت ترین برنامه استانی کانادا، یک تصور غلط در مورد مهاجرت کانادا این است که مهاجرت برخی از استان ها “راحت تر” نسبت به سایر استان ها است. این بستگی به این دارد که شما برای کدام استان بیشتر از بقیه واجد شرایط هستید ، در صورت داشتن تمام معیارهای برنامه استانی (PNP) که متقاضی آن هستید […]ادامه مطلب