برچسب ها : دولت چین در افغانستان

اعمال نفوذ چین در افغانستان

اعمال نفوذ چین در افغانستان، اکنون که آمریکا و متحدانش از جمله کانادا، افغانستان را به طور کامل در دست طالبان رها کرده‌اند، کشور چین، یکی دیگر از قدرت‌های برتر جهان، قصد دارد در این کشور نابسامان اعمال نفوذ کند. تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده‌اند که این موضوع می‌تواند طالبان را به یکی از متحدان غربی تبدیل […]ادامه مطلب