برچسب ها : خرده فروشی

تغییر نسبی محدودیتها در استان Manitoba

تغییر نسبی محدودیتها در استان Manitoba دولت  Manitoba اذعان‌ نمود: در حال بررسی “تغییرات متوسط” در دستورالعمل‌ های بهداشت عمومی ویروس COVID-19 است. بر این اساس تمام فروشگاه های خرده فروشی دوباره اجازه بازگشایی دارند. مجموعه دستورات بهداشت عمومی فعلی استان که از اواسط ماه نوامبر اعمال شده و شامل محدودیت‌های شدید در افتتاحیه فروشگاه‌ها […]ادامه مطلب