برچسب ها : حسابداری کانادا

وظیفه حسابرسان و حسابداران در کانادا

وظیفه حسابرسان و حسابداران در کانادا، اگر در کانادا به دنبال فعالیت در شغل حسابداری هستید باید بدانید که فعالبیت در بازار کار حسابداری کانادا به دو دسته تقسیم می شود : دسته اول از حسابرسان تشکیل می شود و دسته دو متشکل از حسابداران است. وظیفه حسابرسان در کانادا در کانادا حسابرسان مالی وظیفه […]ادامه مطلب