برچسب ها : حالت های مختلف چهره

چه ابروهایی مناسب با حالت صورتمان است؟

چه ابروهایی مناسب با حالت صورتمان است؟ ابروها عضوی مهم از صورت هر فردی هستند که تاثیر بسازی در حالت هر چهره می گذارند . یکی از عوامل موثر در انتقال احساسات ، حالت ابروان است که تاثیر مستقیم در حالت چشم های تمام مردم به ویژه بانوان دارد . شما برای زیبا تر شدن […]ادامه مطلب