برچسب ها : تورنتو در انتظارِ آغازِ واکسیناسیون کودکان مدرسه ای

تورنتو در انتظارِ آغازِ واکسیناسیون کودکان مدرسه ای

پزشک ارشد تورنتو ابراز خوش بینی می کند که بهداشت کانادا واکسن فایزر را برای استفاده در کودکان پنج ساله در “هفته های آینده” تأیید می کند و هنگامی که این اتفاق بیفتد، شهر آماده راه اندازی کمپینی می شود که متمرکز بر اطمینان از واکسیناسیون حداکثری کودکان مدرسه ای تا حد امکان می شود […]ادامه مطلب