برچسب ها : بروس چالک

رئیس N.L. افسر انتخابات از مقامات می خواهد، در پی

رئیسN.L. از مقامات خواست، در پی شیوع ویروس کووید ۱۹ رای گیری را به تأخیر بیندازند . آقای ST JOHN’S، N.L، در میان شیوع ویروس کووید ۱۹ و جامعه گسترش یافته در سنت جان ، نیوفاندلند و مدیر ارشد انتخابات لابرادور از مقامات می خواهد که رای گیری در انتخابات روز شنبه را به تعویق […]ادامه مطلب