برچسب ها : بازگشایی مدارس در بریتیش کلمبیا

تصمیمات نهایی درباره‌ بازگشایی مدارس در بریتیش کلمبیا

تصمیمات نهایی درباره‌ بازگشایی مدارس در بریتیش کلمبیا به گفته دولت بریتیش‌کلمبیا: بازگشایی مدارس در بریتیش کلمبیا در ماه سپتامبر تقریبا به شیوه‌ی قبل از همه‌گیری خواهد بود. بدون گروه‌بندی دانش‌آموزان و با راه‌اندازی ورزش‌ها و سایر فعالیت‌ها، مدرسه طعم قبلی خود را باز خواهد یافت. این برنامه‌ها متکی به برنامه‌ی واکسیناسیون بیشتر بزرگسالان و […]ادامه مطلب