برچسب ها : ایمنی مسافران

کارکنان آژانس هوایی وست جت باید تا یایان اکتبر واکسینه

کارکنان آژانس هوایی وست جت باید تا یایان اکتبر واکسینه شوند، چند هفته پس از اعلام وزیر حمل و نقل فدرال، عمر الغابرا، درباره‌ی اجباری شدن واکسیانسیون کووید۱۹ برای خدمه‌ی پروازهای دولتی، گروه وست جتWestJet اعلام کرد که تمامی کارکنان این آژانس باید تا ۳۰ اکتبر امسال بطور کامل واکسینه شوند. در بیاینه‌ی مطبوعاتی که […]ادامه مطلب