برچسب ها : اکینگهامشر نور

ارتباط بین کاهش جمعیت حشرات و آلودگی نوری

ارتباط بین کاهش جمعیت حشرات و آلودگی نوری، مطالعه ای در بریتانیا نشان می‌دهد که نور چراغ خیابان رفتار شب‌پره ها را مختل می کند و تعداد کرم های ابریشم را به نصف می رساند. اینطور به نظر می رسد که نور چراغ های مدرن “ال ای دی” بیشترین تاثیر را بر حشرات داشته باشد. […]ادامه مطلب