برچسب ها : انجمن بین المللی حفاظت از طبیعت

خطر انقراض در کمین یک سوم درختان وحشی جهان

خطر انقراض در کمین یک سوم درختان وحشی جهان، طبق طحقیقات دست کم ۳۰ درصد گونه های درختی در حیات وحش با خطر انقراض روبرو هستند. این طیفی از بلوط ها و مگنولیا تا درختان نواحی گرمسیری که برای تولید الوار قطع می شود را در بر می گیرد. کارشناسان می گویند ۱۷۵۰۰ گونه درختی […]ادامه مطلب