برچسب ها : اقتصاد در نوا اسکوشیا

اقتصاد در نوا اسکوشیا

اقتصاد در نوا اسکوشیا، نوا اسکوشیا دارای اقتصاد بسیار متنوعی است. از صنایع که مهم نوا اسکوشیا می توان، به بخش های خدمات، تولید و معدن اشاره کرد. به صورت سنتی، درآمد تعداد زیادی از مردم نوا اسکوشیا از راه ماهیگیری است. متاسفانه منابع ماهی در سال های اخیر در خطر انقراض و نابودی قرار […]ادامه مطلب