برچسب ها : اعلام برنامه بازگشت به مدارس در نواسکوشا

اعلام برنامه بازگشت به مدارس در نواسکوشا

اعلام برنامه بازگشت به مدارس در نواسکوشا، انتظار بر این است که برنامه «بازگشت به مدرسه» استان نواسکوشا و همچنین به روز رسانی‌ها درباره کاهش یافتن اقدامات بهداشت عمومی، امروز منتشر شوند. «تیم هوستون» نخست وزیر منتخب استان نواسکوشا و دکتر «رابرت سترنگ»، پزشک ارشد استان، این برنامه‌ را اعلام خواهند کرد؛ از نخست وزیر […]ادامه مطلب