برچسب ها : اشتغال در انتاریو

اشتغال و اقتصاد انتاریو

اشتغال و اقتصاد انتاریو، استان انتاریو قلب اقتصادی کشور کانادا به حساب می آید. از این رو تمامی صنایع در استان انتاریو و به خصوص تورنتو قرار دارند. استان انتاریو مرکز خدمات و اطلاعات نام دارد، و از اقتصاد تولیدی عالی برخوردار است. همچنین دولت و بسیاری از وزارتخانه های فدرال در اتاوا واقع می […]ادامه مطلب