برچسب ها : ادبیات کشور کانادا

ادبیات کشور کانادا از گذشته تا به امروز

ادبیات کشور کانادا از گذشته تا به امروز، زبان وسیله‌ی انتقال فرهنگ و تفکر است و اساس ادبیات بر زبان و فرهنگ چیده شده است. مشخص است که با پیشرفت تکنولوژی امکان انتقال زبان و فرهنگ آسان‌تر شده به همین دلیل انسان‌ها با فرهنگ های دیگر کشورها آشنایی بیشتری در مقایسه با قرن های پیشین […]ادامه مطلب