برچسب ها : آژانس درآمد کانادا

مالیات حقوق در کانادا

مالیات حقوق در کانادا، بسیاری از درآمد سالانه دولت کانادا را همین مالیات بردرآمد تشکیل می دهد. آیا می دانید که برخی از ایالت های کانادا هم خود دولتی مستقل دارند، آن ها نیز منبع درآمد اصلی شان همین مالیات است. دولت فدرال کانادا وظیفه جمع آوری مالیات بردرآمد شرکت ها را در تمامی استان […]ادامه مطلب