برچسب ها : آزمون

امتحان گواهینامه در کانادا

امتحان گواهینامه در کانادا در سطوح مختلف برگزار میشود. قوانین گرفتن گواهینامه در استان های مختلف کانادا با هم متفاوت است. در کانادا برای گرفتن گواهینامه باید حداقل ۱۶ سال داشته باشید، و سه آزمون را پشت سر بگذارید. در اولین مرحله آزمون کتبی G1 باید گذرانده شود. پیش از این آزمون شما باید کتاب […]ادامه مطلب