برچسب ها : آزمایش واکسن ویروس کرونا برای کودکان

آزمایش واکسن ویروس کرونا برای اولین بار در کودکان، توسط

آزمایش واکسن ویروس کرونابرای اولین باردر کودکان،توسط AstraZeneca   روز شنبه دانشگاه آکسفورد مطالعه ای را برای ارزیابی ایمنی و پاسخ ایمنی واکسن کووید ۱۹ انجام داد. آزمایش واکسن ویروس کرونا برای اولین باردر کودکان توسط AstraZeneca انجام شد. طبق بیانیه ایمیل شده دانشگاه ، آزمایش واکسن ویروس کرونا در مراحل میانی قرار دارد. که […]ادامه مطلب