برچسب ها : چندین وکیل امور پناهندگی در کانادا

چندین وکیل امور پناهندگی در کانادا

چندین وکیل امور پناهندگی در کانادا اتفاقاتی که اخیرا برای پناهندگان کانادایی افتاده! چندین وکیل امور پناهندگی در کانادا  و متخصصان این حوزه نسبت به تغییر سیستم پناهندگی کانادا هشدار داده اند و بیان کرده اند که برنامه دولت، حقوق پناهجویان را محدود خواهد کرد. دولت، یک الحاقیه جدید ۴۶۴ صفحه ای راجع به شرایط […]ادامه مطلب