برچسب: وزارت آموزش و پرورش

آموزش و پرورش کبک

بیشتر خانواده ها در استان Quebec به تحصیل فرزندانشان در خانه روی آوردند.

بیشتر خانواده ها در استان Quebec به تحصیل فرزندانشان در خانه روی آوردند. وزارت آموزش و پرورش کبک می‌گوید: از ماه سپتامبر 686 دانش آموز برای آموزش در خانه ثبت‌نام کرده‌اند. Cherry …

2021-01-19 1 بازدید