برچسب ها : والدین سخت‌گیرتر

والدین سخت‌گیرتر، کودکان دروغگو تری دارند

والدین سخت‌گیرتر، کودکان دروغگو تری دارند نتایج یک تحقیق در کانادا نشان داده است که سخت‌گیری والدین بر دروغگویی کودکان تاثیر مستقیم دارد. این خصیصه به طور ویژه در کودکانی مشاهده شد که والدین‌شان به خاطر هر کار اشتباهی آنان را تنبیه می‌کرده‌اند. این کودکان در نتیجه رفتار والدین یاد می‌گیرند چگونه دروغ بگویند تا […]ادامه مطلب