برچسب: هیدروکسی کلروکین

طوفان اطلاعات غلط؛ چرا برخی برای درمان کرونا از ایورمکتین استفاده می‌کنند؟

طوفان اطلاعات غلط؛ چرا برخی برای درمان کرونا از ایورمکتین استفاده می‌کنند؟

طوفان اطلاعات غلط؛ چرا برخی برای درمان کرونا از ایورمکتین استفاده می‌کنند؟، تقاضای زیاد برای ایورمکتین برای درمان کرونا، باعث افزایش فروش آن‌ها در کلگری شده است. هفته‌ی گذشته در ادمونتون، دو …

2021-09-02 0 بازدید