برچسب ها : دانشگاه آکسفورد

آزمایش واکسن ویروس کرونا برای اولین بار در کودکان، توسط

آزمایش واکسن ویروس کرونابرای اولین باردر کودکان،توسط AstraZeneca   روز شنبه دانشگاه آکسفورد مطالعه ای را برای ارزیابی ایمنی و پاسخ ایمنی واکسن کووید ۱۹ انجام داد. آزمایش واکسن ویروس کرونا برای اولین باردر کودکان توسط AstraZeneca انجام شد. طبق بیانیه ایمیل شده دانشگاه ، آزمایش واکسن ویروس کرونا در مراحل میانی قرار دارد. که […]ادامه مطلب