برچسب ها : خلیج تگزاس

تأثیر اولین روزهای ریاست جمهوری بایدن بر کانادا

تاثیر  بایدن بر کانادا خط لوله کیستون که برای انتقال نفت خام درحال اجرا بود، لغو شد. این خط لوله قرار بود، نفت را از آلبرتا به ساحل خلیج تگزاس منتقل کند. به گفته بایدن، این پروژه با اهداف اقتصادی و اقلیمی دولت او سازگاری ندارد. سیاست جدید دولت بایدن ” خریدآمریکای ” نام دارد. […]ادامه مطلب