برچسب ها : خطرات گردشگری در کانادا

خطرات محتمل برای گردشگران کانادا

برخی خطرات برای گردشگران کانادا   کشور کانادا برای گردشگران، یک کشور امن به حساب می آید. اکثر مناطقی که توریست‌ ها به بازدید از آن ها می‌ روند، مناطقی امن به شمار می روند. تخلفات و جرایم خشونت آمیز در کشور کانادا کم اتفاق می افتد. به طوری که تقریبا در همه مناطقی که […]ادامه مطلب