برچسب: اظهارنظر پزشکان برتر درمورد برنامه پایان دادن به ایزولاسیون

اظهارنظر پزشکان برتر درمورد برنامه پایان دادن به ایزولاسیون

اظهارنظر پزشکان برتر درمورد برنامه پایان دادن به ایزولاسیون

اظهارنظر پزشکان برتر درمورد برنامه پایان دادن به ایزولاسیون پزشکان برجسته کانادایی می‌گویند تصمیم آلبرتا برای پایان دادن به شرایط ایزولاسیون اجباری برای افرادی که نتیجه تست کووید-۱۹ آن‌ها مثبت شده و …

2021-07-31 1 بازدید