برچسب: اشتغال در انتاریو

اشتغال و اقتصاد انتاریو

اشتغال و اقتصاد انتاریو

اشتغال و اقتصاد انتاریو، استان انتاریو قلب اقتصادی کشور کانادا به حساب می آید. از این رو تمامی صنایع در استان انتاریو و به خصوص تورنتو قرار دارند. استان انتاریو مرکز خدمات …

2021-02-12 0 بازدید