برچسب: اداره بهداشت ساسکاچوان

اتحادیه پرستاران خواستار استراحت موقتی در ساسکاچوان شد

اتحادیه پرستاران خواستار استراحت موقتی در ساسکاچوان شد

اتحادیه پرستاران خواستار استراحت موقتی در ساسکاچوان شد. به گفته رئیس اتحادیه پرستاران، افزایش اخیر موارد کووید۱۹ فشار فزاینده‌ای را بر سیستم مراقبت‌های بهداشتی ساسکاچوان وارد کرده‌است. در حالی که استان با …

2021-09-02 0 بازدید