برچسب: اختصاص ٣ میلیون دلار پول نقد برای تشویق به واکسیناسیون در آلبرتا

اختصاص ٣ میلیون دلار پول نقد برای تشویق به واکسیناسیون در آلبرتا

اختصاص ٣ میلیون دلار پول نقد برای تشویق به واکسیناسیون در آلبرتا

اختصاص ٣ میلیون دلار پول نقد برای تشویق به واکسیناسیون در آلبرتا استان آلبرتا ٣ میلیون دلار پول نقد برای تشویق افراد به واکسیناسیون در آلبرتا در برابر کووید-١٩ در نظر گرفته …

2021-06-15 0 بازدید