برچسب ها : deemed resident

اظهار نامه مالیاتی در کانادا

اظهار نامه مالیاتی در کانادا، بنجامین فرانکلین می گوید “در جهان هیچ چیز قطعی نیست، جز مرگ و مالیات”. دولت کانادا بر پرداخت دقیق و به موقع مالیات تاکید دارد، زیرا مالیات در واقع بنیان اقتصادی این کشور و منبع اصلی ارائه ی خدمات به شهروندان و مهاجرین در این کشور است. سیستم مالیات کانادا […]ادامه مطلب