برچسب ها : ۲ میلیون دلار جایزه به افرادی که واکسن خود را دریافت کنند

اختصاص حدود ۲ میلیون دلار جایزه به افرادی که واکسن

اختصاص حدود ۲ میلیون دلار جایزه به افرادی که واکسن خود را دریافت کنند در مانیتوبا مانیتوبا برای افراد ١۲ سال و بالاتر که حداقل یک دوز واکسن کووید-١٩ دریافت کرده‌اند، ١.٩ میلیون دلار پول نقد و کمک هزینه تحصیلی در نظر گرفته است . این جایزه به افرادی که واکسن خود را دریافت کنند […]ادامه مطلب