برچسب ها : گرم‌ترین مناطق کشور سردسیر کانادا

گرم‌ترین مناطق کشور سردسیر کانادا

گرم‌ترین مناطق کشور سردسیر کانادا، یکی از مهم ترین معیار های زندگی در یک منطقه آب و هوای حاکم بر آن شهر و کشور است.همان گونه که می دانید کشور کانادا کشوری سردسیر است که مردمی که در مناطق شمالی آن زندگی می کنند با زمستان های سختی که در آنجا شکل می گیرد رو […]ادامه مطلب