برچسب ها : گران و بی‌نتیجه

قرنطینه ٣ روزه مسافران در هتل، گران و بی‌نتیجه

قرنطینه ٣ روزه مسافران در هتل، گران و بی‌نتیجه گزارش جدید هیات مشاوره دولت می‌گوید، شرط قرنطینه سه روزه در هتل برای مسافران در کانادا، متناقض، گران و پر از ایراد است. در این گزارش همچنین آمده: متخصصان و بطور عمده پزشکان، وظیفه دارند راهنمایی‌هایی در رابطه با اقدام برای آزمایش و غربالگری کووید-١٩ به […]ادامه مطلب