برچسب ها : کووید۱۹

اتحادیه پرستاران خواستار استراحت موقتی در ساسکاچوان شد

اتحادیه پرستاران خواستار استراحت موقتی در ساسکاچوان شد. به گفته رئیس اتحادیه پرستاران، افزایش اخیر موارد کووید۱۹ فشار فزاینده‌ای را بر سیستم مراقبت‌های بهداشتی ساسکاچوان وارد کرده‌است. در حالی که استان با موج چهارم کووید۱۹دست و پنجه نرم می‌کند، اتحادیه پرستاران ساسکاچوان خواستار کاهش موقت خدمات هستند. افزایش تعداد پرونده‌ها‌، کمبود پرسنل و شلوغی ICU […]ادامه مطلب