برچسب ها : کمترین اعتقاد به نژادپرستی در میان مردم کبک

کمترین اعتقاد به نژادپرستی در میان مردم کبک

کمترین اعتقاد به نژادپرستی در میان مردم کبک طبق یک نظرسنجی جدید که موسسهAngus Reid درمورد نژاد پرستی در کانادا انجام داده، تنها ۲۴ درصد از مردم کبک معتقدندکه کانادا کشوری نژاد پرست است. با وجود این‌که در ساسکاچوان، این رقم ۴۴ درصد بوده که بیشترین میزان موافقت با نژادپرست بودن کانادا است. طبق این […]ادامه مطلب