برچسب ها : کالیفرنیا

خروج هزاران نفر در کالیفرنیا به دلیل نزدیک شدن آتش

خروج هزاران نفر در کالیفرنیا به دلیل نزدیک شدن آتش، با گسترش آتش سوزی های طبیعی در شمال کالیفرنیا ده ها هزار نفر از ساکنان سواحل دریاچه بزرگ “لِیک تاهو” که یک مرکز مهم توریستی است مجبور به تخلیه ناحیه شده اند. آتش سوزی کالدور تا کنون بیش از ۷۷ هزار هکتار را سوزانده و […]ادامه مطلب