برچسب ها : چگونه کانادا به یکی از قدرت‌های اقتصاد در جهان تبدیل شد؟

چگونه کانادا به یکی از قدرت‌های اقتصاد در جهان تبدیل

چگونه کانادا به یکی از قدرت‌های اقتصاد در جهان تبدیل شد؟ در سال های اخیر کانادا از نظر اقتصادی بسیار پیشرفت کرده است و بازار آن در زمینه های گوناگون به ثبات اقتصادی رسیده است.از این جهت برای سرمایه گذاری و فعالیت های خدماتی و اقتصادی بسیار مناسب است.به همین جهت افرادی که ب این […]ادامه مطلب