برچسب ها : پناهندگان

سوالات دادگاه پناهندگی کانادا

در ادامه سوالات دادگاه های کانادا در خصوص پناهندگی را بیان خواهیم کرد. سوالات دادگاه پناهندگی کانادا ۱– چرا کشور خود را ترک کردید؟ ۲– چگونه به این کشور رسیدید؟ ۳-از چه راهى؟ ۴- چه وقت به اینجا رسیدید؟ ۵– از چه طریقى؟ ۶– نام و نام خانوادگى؟ – تاریخ تولد؟ ۷– اسم پدر و […]ادامه مطلب