برچسب ها : پریشانی متقاضیان جدید آزمون رانندگی

پریشانی متقاضیان جدید آزمون رانندگی از صف چند ماهه انتظار

پریشانی متقاضیان جدید آزمون رانندگی از صف چند ماهه انتظار برای برگزاری آزمون تی.جی. بکام، آنقدر برای رزرو نوبت آزمون رانندگی آنتریو تلاش کرده، که شماره گواهینامه ۱۵ رقمی خود را از بر شده است. این جوان ۲۵ ساله گفت که روز چهارشنبه مجددا بررسی کرده و نزدیک‌ترین زمان ممکن برای امتحان، ژانویه ۲۰۲۲ می‌باشد. […]ادامه مطلب